Groei en bloei factoren voor de planten

Wat is groei ?

Groeien betekend dat de omvang van een plant toeneemt. Dit gebeurt door vorming van nieuwe cellen en door het groter worden van bestaande cellen. Een plant groeit wanneer de fotosynthese groter is dan de ademhaling. De fotosynthese is de vastlegging van lichtenergie in suikers. Voor de fotosynthese is lichtenergie noodzakelijk. Het proces vind plaats in het bladgroen van de plant.

De ademhaling is de verbranding van suikers, waarbij energie voor de groei en levensverrichtingen van de plant vrijkomt. De ademhaling vindt dag en nacht plaats. De bladeren zijn dus gewoon de longen van een plant. Maar door de onderste bladeren te verwijderen, kan de bloem meer voeding tot zich nemen en hierdoor zwaarder en groter worden, maar denk erom.. dat wat je van boven eraf haalt ook de zelfde hoeveelheid van de wortel afsterft.

Bemesting: Hoofdvoedingsstoffen en Spoorelementen

 

Zoals reeds in Groei en bloei factoren voor de planten beschreven staat, heeft de voeding 6 % invloed op de groei van de plant, maar dit is wel 'n zeer belangrijk element tot een succesvolle teelt. Daar de buitenteelten enkele maanden vergt, is de biologische bemesting het succesvolst, omdat organische/biologische meststof bestaande uit bloed en beendermeel aangevuld met kali en magnesium langzaam vrijkomt en er geen meststoffen uitspoelen. De werkingsduur van deze messtoffen is ca. 3 maanden.

Ziekten en Plagen

Na de artikelen over bodemkunde en Groei en bloei factoren voor de planten voor de planten en de verschillende meststoffen die planten nodig hebben voor een zo groot en hoog mogelijke opbrengst, wil ik het nu hebben over DE BIOLOGISCHE OPLOSSING VAN ALLE ZIEKTEN EN PLAGEN. Het is n.l. op dit moment zeer goed mogelijk om de nadelen van de chemie op te heffen met de biologische aanpak, omdat tal van natuur producten over toxische (= giftige ) eigenschappen beschikken waarvan de restanten na enkele dagen door de natuur weer worden afgebroken. Hiermede is het heel goed mogelijk om insecten, schimmels, aaltjes, eitjes en larven te voorkomen en tegen te gaan, en zoals je weet is voorkomen beter dan genezen en is het goedkoper.

De biologische aanpak behelst een synthese (verbinding en samenvoeging) tussen drie Ecosystemen namelijk: de bodem, de wortels en de plant.

Back to top