Bemesting: Hoofdvoedingsstoffen en Spoorelementen

 

Zoals reeds in Groei en bloei factoren voor de planten beschreven staat, heeft de voeding 6 % invloed op de groei van de plant, maar dit is wel 'n zeer belangrijk element tot een succesvolle teelt. Daar de buitenteelten enkele maanden vergt, is de biologische bemesting het succesvolst, omdat organische/biologische meststof bestaande uit bloed en beendermeel aangevuld met kali en magnesium langzaam vrijkomt en er geen meststoffen uitspoelen. De werkingsduur van deze messtoffen is ca. 3 maanden.Voor de binnenteelt is biologische bemesting weinig zinvol, omdat men hier slechts ca. 10 weken over 'n teelt doet en deze meststoffen hiervoor te langzaam vrijkomen
Hier moet men dus wel met vloeibare en snel opneembare minerale meststoffen werken en dan liefst natrium en chloor arm.

Zoals bij plantkunde al beschreven staat "de groei snelheid word bepaald door 5 factoren" moet je dan ook alle andere elementen verhogen of verlagen Alle voedingsstoffen moeten zoveel mogelijk in de juiste verhouding tot elkaar gegeven worden anders ontstaat er weer een beperkte factor dat wij met een moeilijk woord "antagonisme'' noemen. Dit is in het nederlands ''verdringing'' Het ene hogere aanwezige voedingselement verdringt het andere lagere voedingselement, en is hierdoor niet meer opneembaar voor de plant. Zo geeft een overmaat aan K = kali een remmende werking bij de opname van C= calcium, maar bij 'n overdaad aan calcium kunnen grotere problemen ontstaan doordat calcium haast alle voedingselementen verdringt op stikstof na. Door deze verdringingen ontstaan meestal de gebrek en overmaat verschijnselen.

Zie hiervoor onderstaand figuur over de interaktieven.
Ook zijn er voedingstoffen die elkaars opname bevorderen zoals magnesium en fosfor. Dan zijn er nog voedingelementen die een verbinding aangaan zoals natrium en chloor, ( dit zijn negatieve ballast stoffen die in de meeste minerale meststoffen veel voorkomen) dit word n.l. keuken zout. En geloof me te veel keuken zout is puur gif, als je een vaatje keukenzout op eet ga je daar echt van dood, dus bij te veel negatieve zouten zullen onze planten heel slecht groeien en zijn ze vatbaarder voor ziekten en plagen. Zo gaat Calcium ook een verbinding aan met Magnesium en vorm zo gips, en dat geeft weer verstopping van de leidingen en druppelaar. Daarom kunnen in principe A en B voedingen nooit in 1 bak gemend worden, omdat in voeding A in principe N+P+K en calcium hoort te zitten en in voeding B in principe N+P+K en magnesium (en ja dan krijg je weer gips). En om nu zware problemen te voorkomen doet men er verstandig aan om met 2 water en of voedingsbakken te werken. Om deze reden wordt in de vaktuinbouw gewerkt men met een A en B voedingsbak. Hier komt ook de A en B voeding vandaan, enkel ze vergeten in de B voeding MgO magnesium te stoppen.

Voor de kleinere kweker is het raadzaam om de ene keer een A voeding te geven en de keer erop de B voeding met extra magnesium.

In dit artikel ga ik verder alle belangrijke voedingsstoffen die nodig zijn voor een succes volle teelt op een eenvoudige en korte wijze beschrijven, lees het op je gemak door en ik weet heel zeker dat er voor ieder van jullie belangrijke tips tussen staan.

De Ph grond is van grote invloed op de beschikbaarheid en de opname van voedingsstoffen en spoorelementen. Over het algemeen is het zo dat de meststoffen en spoorelementen slechter worden opgenomen naar mate de Ph hoger is. Bij een te lage Ph kan de beschikbaarheid zo groot zijn dat overmaat optreed.

De ideale Ph grond ligt tussen Ph 6.0 en 6.5, en aangezien potgrond en kokos een Ph hebben van ca. 5.5 is het niet aan te bevelen je voeding af te zuren met PH-. Dit zuur verbrand ook nog eens je groeipunten van je wortels en de zo noodzakelijke haarwortels welke je spoorelementen op moeten nemen.

Op zandgronden wil ik adviseren in januari/februari 200 gr. kalk per 10 m2 te strooien en of door de grond te werken (ook op je borders en gazon), omdat zandgrond altijd een te lage PH waarde hebben.

EC is de afkorting van Electrical Conductivity ofwel elektrische geleidbaarheid.
Een goede groei is alleen mogelijk als de plant de noodzakelijke voedingselementen in voldoende mate kan opnemen. In het wortelmilieu moeten de voedingselementen daarom in voldoende mate en in bepaalde verhoudingen ten opzichte van elkaar aanwezig zijn.
De optimale EC ligt voor veel gewassen rond de 1.0.

DE HOOFDVOEDINGSSTOFFEN:

In de bemesting kennen we 5 hoofd voedingsstoffenen daarbij komen dan nog de hoog nodige en zo ontzettend noodzakelijke spoorelementen. De meeste onder ons zullen wellicht al wel eens gehoord hebben van de eerste drie hoofdelementen n.l. van N+P+K ?? Daarbij komen dan nog Mg = magnesium en Ca = calcium.

Nitraat stikstof

De N staat voor Nitraat of gewoon stikstof.

Dit is het element dat het meest en gemakkelijkst word opgenomen door de plant, bij sterke groei, zoals na het planten, en de eerste weken bij de vegetatieve groei (lengte groei ) is veel stikstof nodig. Bij stikstofgebrek ontstaat een licht groene bladkleur, minder lengte groei, te vroege bloei en de plant is heel gevoelig voor schimmelziekten zoals meeldauw, roest en toprot.

Dit kan ontstaan door dat er in te natte grond geteeld word. Overdaad uit zich door lange dunne en slappe planten en weinig tot geen bloemen.

 

2 Phosfor of fosfaatDe P staat voor Phosfor of gewoon fosfaat. Fosfaat speelt een belangrijke rol bij de ademhaling en assimilatie van de plant (assimilatie is het maken van voeding door de plant met behulp van licht ). Fosfaat heeft een zeer gunstige werking na het planten op de vorming van het hoofdwortelgestel. Enkele weken voor de bloei in samenwerking met kali heeft fosfaat een gunstige werking op de bloemvorming grotere en dikkere toppen. Daarom word geadviseerd voor de bloei extra fosfaat en kali mee te geven. Bij fosfaat gebrek blijven de bladeren kleiner, en blekere bloemen, eventuele bloeiverlating en rood paars verkleuring van de bladeren. Overmaatverschijnselen komen in principe niet voor omdat fosfaat zich gemakkelijk bind aan de gronddeeltjes, maar een grote overdaad kan er wel voor zorgen dat het magnesium niet meer opneembaar is voor de plant en geeft dus magnesium gebrek

 


KaliDe K staat voor Kali. Dit element heeft een belangrijke functie bij de waterhuishouding van de plant. De opbouw, transport en opslag van koolhydraten word door kali bevorderd. Kali verzorgt de stevigheid van het blad en de stengel, en zorgt tegen de bloei samen met fosfaat voor grotere en dikkere toppen. Bij voldoende kali kan een plant zich beter verweren tegen schimmels en bacteriën.Bij kali gebrek vergelen de bladranden beginnend bij de oudere onderste bladeren, ook worden alle bladeren smaller en de takken dunner. Overmaat van kali geeft zoutschade en laat een slechte groei van de plant zien.

 

calcium

Ca staat voor calcium. Calcium wordt door de plant gebruikt voor de stevigheid en de opbouw van cellen, celmembranen en celwanden. Calcium is heel belangrijk voor de waterhuishouding van de plant en is onmisbaar bij hoge temperaturen. Bij ‘n hoge temperatuur verdamt de plant veel en moet hierdoor meer water op nemen. Calcium gebrek ontstaat bij een te snelle groei en een te hoge luchtvochtigheid, hierdoor kan de plant te weinig of niet verdampen. Als een plant niet kan verdampen, neemt hij ook geen water met voeding meer op. Bij gebrek sterven de jonge bladeren en groei toppen af, en de plant is ook weer gevoeliger voor schimmel aantasting. Mede hierdoor ontstaat het door ons zo gevreesde toprot. Calcium overdaad kan ook voorkomen, maar komt vaak door een tekort aan Kali en of magnesium.

 

Magnesium

MgO staat voor Magnesium. Magnesium geeft de plant het frisse gezonde groene uiterlijk, omdat deze voedingsstof een belangrijke bouwsteen is voor chlorofyl en een sleutel functie heeft voor de fotosynthese (het vastleggen van lichtenergie in suikers). Het heeft ook een functie voor de celwand en stevigheid van het weefsel, en is een bouwsteen voor verschillende enzymen. Bij magnesium gebrek zie je het blad geel worden, terwijl de bladnerven groen blijven. Overmaat komt in principe niet voor.

 

 

 

 

SPOORELEMENTEN:

Hier word in de teelt helaas te weinig tot geen aandacht aan besteed, spoorelementen zijn de vitaminen en mineralen voor de plant. Spoorelementen zijn: Fe = IJzer, Mn = Mangaan, B = Borium, Zn = zink, Cu = koper en Mo = Molybdeen

Al deze elementen hebben een belangrijke functie en zijn ook de bouwstenen van de plant. Spoorelementen zijn mede noodzakelijk voor de waterhuishouding, celdeling, vruchtbaarheid en de eiwit stofwisseling van de plant. De spoorelementen worden door de plant opgenomen via de haarwortels, dus het is belangrijk dat je een pruik met haarwortels aan je planten krijgt. Daar er in de voeding die wij in de handel kopen weinig tot geen spoorelementen aanwezig zijn is het belangrijk om deze extra mee te geven tijdens elke voedingsbeurt.

Overmaat kan enkel bij het element mangaan voorkomen en schade veroorzaken door mangaan vergiftiging.

Dit komt voor als de kweekgrond uit veel turf bestaat en als de kweek grond ontsmet word door middel van stomen, wat in onze teelt dus niet voorkomt. Gebrek komt wel vaak voor, maar helaas zijn deze verschijnselen vrij moeilijk te omschrijven en kunnen enkel door deskundigen erkend worden. Maar door regelmatige toediening van de spoorelementen zal dat probleem niet voorkomen.

Zoals je nu gelezen hebt is het heel belangrijk dat alle voedingselementen in de juiste verhouding aanwezig moeten zijn. En om problemen te voorkomen wil ik iedereen aanraden om voor aanvang van een nieuwe teelt een bodem of grond onderzoek te laten verrichten. De kosten hiervan wegen niet op tegen de kostenbesparing op voeding en de hogere opbrengst aan goede biologische weed. In de uitslag van dit grondonderzoek staan niet enkel de PH en EC, maar ook de nog in je grond aanwezige voedingsstoffen en ook alle negatieve zouten en ballaststoffen vermeld. Hierdoor kan er op de juiste wijze geadviseerd worden welke en hoeveel vloeibare voedingsstoffen er toegediend dienen te worden. Vloeibare voedingsstoffen zijn er enkel om je teelt bij te sturen waar dat nodig is. Dit geld dus niet voor de jongens en of vrouwen die op Hydro kweken en met druppelaars werken.

Mocht iemand naar aan leiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kan je te allen tijde contact opnemen met A.R.T.S via de link "KONTAKT" voor een persoonlijk advies.Het antwoord ligt na enkele dagen bij Uw leverancier.

De INTERAKTIEVEN tussen de vershillende voedingselementen

Antagonisme: (de doorgetrokken rode lijnen)een element hindert de opname van een ander voedingselement.

Synergisme: (groene stippellijnen) een element bevordert de opname van een ander voedingselement.

Belangrijk is dus zowel het absolute gehalte van een welbepaald voedingselement alsmede de verhouding tot een ander voedingselement.

Figuur: schematische voorstelling van de verschillende interaktieven tussen de essentiële voedingselementen.

INTERAKTIEVEN tussen de vershillende voedingselementen


Back to top