Groei en bloei factoren voor de planten

Wat is groei ?

Groeien betekend dat de omvang van een plant toeneemt. Dit gebeurt door vorming van nieuwe cellen en door het groter worden van bestaande cellen. Een plant groeit wanneer de fotosynthese groter is dan de ademhaling. De fotosynthese is de vastlegging van lichtenergie in suikers. Voor de fotosynthese is lichtenergie noodzakelijk. Het proces vind plaats in het bladgroen van de plant.

De ademhaling is de verbranding van suikers, waarbij energie voor de groei en levensverrichtingen van de plant vrijkomt. De ademhaling vindt dag en nacht plaats. De bladeren zijn dus gewoon de longen van een plant. Maar door de onderste bladeren te verwijderen, kan de bloem meer voeding tot zich nemen en hierdoor zwaarder en groter worden, maar denk erom.. dat wat je van boven eraf haalt ook de zelfde hoeveelheid van de wortel afsterft.

De groeisnelheid wordt bepaald door 6 factoren:plant 1*Voeding
* Watervoorziening
* Zuurstof + CO2
* Temperatuur
* Lichtintensiteit
* Luchtvochtigheid

Al deze groeifactoren hangen nauw met elkaar samen. Voor een optimale groei moeten al deze factoren in een goede verhouding tot elkaar staan.

De beperkende factor bepaald dan de maximale groei mogelijkheden. Door deze factor te verbeteren, zal een betere groei ontstaan totdat een volgende factor weer beperkingen geeft.

*Voeding of bemesting kan dus één van de beperkendefactoren zijn.

Een plant bestaat voor circa 90 % uit water. De rest is droge stof. De meeste droge stof bouwelementen zijn voldoende in de atmosfeer aanwezig, zodat deze niet met de bemesting gegeven hoeven te worden.

Door bemesting kunnen we slechts ongeveer 6 % invloed uitoefenen op de groei.

*Water: een plant neemt enkel voeding op d.m.v. water via zijn wortels. Dit gebeurt met name via de haarwortels. De haarwortels vergroten het opnemend vermogen van de hoofdwortels en zorgen ook voor de benodigde opname van je spoorelementen.Pas daarom op met je voeding te veel af te zuren met PH- daar dit zuur je haarwortels kunnen verbranden.

Er zijn twee hoofdstromen te onderscheiden:

  1. De wortels nemen water en voeding op en transporteren dat naar de top van de plant, Daar aangekomen verplaatst het water en voeding zich pas over de andere plantdelen ( daarom zie je bij watergebrek dat de plant eerst het kopje laat hangen). Daarom is verdamping noodzakelijk voor de plant en krijgt niet alleen de hooftop voeding maar ook de onderste toppen, dus hogere opbrengst. Verdamping krijg je door koude of warme droge lucht.
  2. Een maximale groei is alleen mogelijk bij een ongestoorde wateropname ( dus met een mes in de stam een beschadiging aanbrengen voor een snellere bloei kan, maar de top zal dan minder water en voeding krijgen, dus lichtere toppen en hierdoor minder opbrengst geven).

*Zuurstof: wortels verbruiken energie voor allerlei activiteiten .Voor de ademhaling, waarbij energie uit suikers wordt vrijgemaakt, is zuurstof nodig. Bij te veel water geven verdwijnt de zuurstof uit de grond en hierdoor ontstaat dan weer wortelrot, de plant zal dan na enkele dagen omvallen en dood gaan.

CO2 hoeven we niet extra te geven daar dit volop aanwezig is in onze lucht, zoveel zelfs dat de geleeerden klagen over het zg. Broeikas effect veroorzaakt door CO2.Belangrijke Groei en bloei factoren voor de wiet planten
*De temperatuur van de grond is erg belangrijk vanwege de ademhaling en de wortelaktiviteit, 'n bodem temperatuur van ca.20 graden is ideaal.

*Licht is van belang omdat de wortels afhankelijk zijn van suikers uit het blad. De wortelgroei neemt bij een lichttekort naar verhouding meer af dan de bovengrondse delen.

*Luchtvochtigheid: als de luchtvochtigheid te hoog is kan de plant niet voldoende verdampen om de voeding naar de top te transporteren ( krijg je groei stilstand ). Wanner de luchtvochtigheid te laag is zal het blad verbrandingsverschijnselen vertonendit geeft weer bladgroen verlies en het gevolg is een lagere opbrengst. Daarom mag je bij jonge planten in de groei 'n hogere luchtvochtigheid hebben (70-80%), en bij planten in de bloei 'n lagere luchtvochtigheid (40-60%).

Zoals nu blijkt uit al deze gegevens, is het belangrijkste deel van de plant het wortelgestel. Hoe meer wortels des te beter een plant groeit en des te hoger zal de opbrengst zijn. Er zijn opdit moment verschillende biologische middelen door A.R.T.S. ontwikkeld "die zich reeds in de vaktuinbouw bewezen hebben" die het wortelgestel op een natuurlijke, verantwoorde en snelle manier kunnen stimuleren, bewezen is dat de biologische produkten beter werken dan de chemische middelen.


Back to top