Ziekten en Plagen

Na de artikelen over bodemkunde en Groei en bloei factoren voor de planten voor de planten en de verschillende meststoffen die planten nodig hebben voor een zo groot en hoog mogelijke opbrengst, wil ik het nu hebben over DE BIOLOGISCHE OPLOSSING VAN ALLE ZIEKTEN EN PLAGEN. Het is n.l. op dit moment zeer goed mogelijk om de nadelen van de chemie op te heffen met de biologische aanpak, omdat tal van natuur producten over toxische (= giftige ) eigenschappen beschikken waarvan de restanten na enkele dagen door de natuur weer worden afgebroken. Hiermede is het heel goed mogelijk om insecten, schimmels, aaltjes, eitjes en larven te voorkomen en tegen te gaan, en zoals je weet is voorkomen beter dan genezen en is het goedkoper.

De biologische aanpak behelst een synthese (verbinding en samenvoeging) tussen drie Ecosystemen namelijk: de bodem, de wortels en de plant.Problemen met groei, ziekten en plagen in de planten kunnen niet los worden gezien van de situatie ondergronds ( zie bodemkunde ).

Eieren,aardvlooien en larven van trips en het fruitvliegje (scaria), welke het zo gevreesde stengelrot (verwelkingsziekte) veroorzaken, ontwikkelen zich in de bodem, terwijl de poppen en volwassen insecten in de planten leven en daar schade kunnen veroorzaken.

Wortelduizendpoot,aaltjes en pissebedden (deze vreten de groeipunten van nieuwe wortels af) leven enkel in de bodem, voor deze problemen is het middel Granulaat heel geschikt.

Ziekten en plagen ontstaan altijd als er weer een beperkende factor optreed in of tijdens de teelt. De planten staan vaak te nat of te droog, de temperatuur is te laag of te hoog, een te hoge luchtvochtigheid en / of een verkeerde voeding.

Hierdoor komen de planten weer in een stress situatie terecht.

Maar er zijn nog wel meer problemen te noemen, waardoor een beperkende factor op kan treden maar meestal zijn deze problemen terug te voeren naar een slechte groei en wortelgestel, omdat de planten niet voldoende tijd hebben gekregen van jullie, om zich te kunnen ontwikkelen.

Hierdoor kan een plant niet goed weerstand bieden aan pathogene ( ziekmakende )bacteriën en schimmels waardoor deze ziekte veroorzakende pathogene de mogelijkheid bieden om de planten te infecteren met verschillende ziekten en plagen.

Door regelmatig om de 10 dagen preventief met Fungus Free te spuiten “hiermee roep je de natuurlijke weerstand van de plant extra op”, kun je al voor 80% voorkomen dat de plant besmet raakt met schimmelinfecties zoals meeldauw en roest, of weer in de stress raakt.

Bij een minder of slecht groeiend gewas zullen ook eerder insecten toeslaan, omdat de insecten eigenlijk de opruimers in de natuur zijn. De meeste problemen zijn dan ook te vinden bij de kwekers die op steriel en dood materiaal telen. Onder dood materiaal versta ik; glas of steenwol, perlite en/of kunststof matten.

Daarom is het biologische evenwicht in de rhizosphere (het wortelgebied) ontzettend belangrijk.

Evenwicht in het wortelgestel voorkomt groei problemen en geeft weerstand tegen ziekten en plagen.

Dit is te bereiken door het regelmatig toediening van vaste en vloeibare biologische middelen die beschikken over planteigen, beschermende en verdrijvende eigenschappen. Deze middelen zorgen voor een sterke weerstandsverhoging van de planten waardoor de planten beter beschermd worden tegen schadelijke invloeden.


Alléén door het toepassen van biologische middelen kunnen ziekten en plagen onder de schadedrempel gehouden worden. Daardoor is ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium en regelmatige herhaling noodzakelijk.

Treden ondanks alle goede zorgen toch nog problemen op, dan zijn deze heel goed te bestrijden met de professionele biologische middelen, die hun waarden en werking al jaren bewezen hebben in de vaktuinbouw. Deze middelen werken wel wat langzamer dan de chemische, maar werken wel veel grondiger. Het grote voordeel van biologische middelen is dat ze niet enkel de kwaal aanpakken maar ook nog eens de oorzaak. Door mijn jarenlange ervaring en onderzoek in de beroepstuinbouw, wil ik echt een dringend beroep doen op het gezonde verstand van alle kwekers, om biologische middelen te gebruiken en de chemische te laten staan en wel om de volgende redenen:


* Biologische middelen zijn afbreekbaar door de natuur.

* Biologische middelen zijn niet giftig voor warmbloedigen, zoals mensen en dieren.

* Ze zijn onschadelijk voor het bodemleven (schimmels en bacteriën), insecten zoals bijen, vogels en grote dieren.

* Ze zijn niet schadelijk voor planten, ook niet bij kleine doseringsfouten.

* En biologische middelen zijn niet chemisch / synthetisch bewerkt.

Daarom praten we in de biologische teelten over geïntegreerde middelen, en niet meer over bestrijdingsmiddelen. Mijn ervaring is dat de biologische aanpak beter en langer werkt dan de chemische, maar wat belangrijker is dat deze middelen tijdens het toedienen veel veiliger zijn voor de kweker en zijn gezin, en er blijven geen niet afbreekbare resten (residu) achter in de plant, die schadelijk zijn voor de consument. Deze consumenten zijn onze eind afnemers en die willen we toch zeker niet kwijt raken ??????

Ondanks alle goede zorgen die we de planten gegeven hebben kunnen er natuurlijk altijd nog ziekten en plagen uitbreken. Daarom heeft A.R.T.S. een volledig biologisch professioneel programma voor jullie ontwikkeld.


Ter voorkoming en bestrijding van toprot, meeldauw en roest, dus alle schimmels bieden wij het middel Fungus Free.


Voor bacterie ziekten zoals pythium en phytophthora ( wortelrot ) het middel WORTELROT.

Al deze middelen zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid en kunnen zowel preventief (ter voorkoming van),als wel curatief (genezend) voor of tijdens de teelt veilig worden ingezet.

Nu we het toch over de volksgezondheid hebben gehad, wil ik het ook hebben over de CHEMISCHISCHE bestrijding van ziekten en plagen in de plantenteelt. Om jullie heel eerlijk te zeggen,ben ik behoorlijk geschrokken van wat voor chemische middelen door groothandels en shops aan jullie geadviseerd en geleverd worden zoals vertimec, tork, dichloorfos enz., zonder dat deze handelaren en verwerkers enig verstand en kennis van deze gevaarlijke middelen hebben.

Er word door hen echt zeer zware giftige middelen aangeboden en ja, zelfs door jullie gebruikt, die in de vaktuinbouw enkel voor siergewassen (bloemen en planten) gebruikt mogen worden. Al deze middelen worden illegaal aan jullie aangeboden en verkocht.


Een chemische bestrijding is niet enkel slecht voor mens en dier, maar zelfs je planten hebben hier last van. Na elke bestrijding staan je planten zeker 3 dagen stil met groeien. Doordat deze chemische middelen zo ontzettend giftig waren, zijn ze al jaren verboden in de vaktuinbouw, en nu gaan hobbyisten zelf met deze middelen experimenteren.

Bekijk allemaal de foto's eens heel goed, die beschikbaar gesteld zijn door de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit, en zie wat deze giftige dampen veroorzaken, en is dat nu wat de chemische kweker wil bereiken????

slechte longgezonde long

Onze teelten zijn geen siergewassen, ookal praten we over bloemknoppen of bloemtoppen, maar is een consumptieartikel zoals groenten. Ons eind product wordt namelijk gerookt door heel veel jonge en oudere mensen.

In chemische bestrijdingsmiddelen zitten veel gevaarlijke stoffen, die door de natuur niet zijn af te breken, en veroorzaken heel zeker bij de gebruiker, maar ook bij de verwerker ( de kweker ) zeer ernstige ziekten zoals huid en long kanker.


Weten jullie wel heren handelaren en kwekers, wat voor beschermende kleding jullie zouden moeten dragen om deze gevaarl?jke stoffen niet in te ademen en hoe het ook niet op je huid terecht kan komen. Zelfs de huid neemt deze gevaarlijke middelen op waarna ze dan zo in je bloedbaan terechtkomen.

De dampen die van deze middelen afkomen zijn na dagen nog gevaarlijk bij inademing. Maar vinden jullie dat je toch chemische middelen moet inzetten ter bestrijding van ziekten en plagen, doe het dan in een lege kweekruimte waar geen planten meer in aanwezig zijn en enkel om de ruimte steriel te maken. Zorg daarb?j wel heel goed voor jezelf, je familie en je gezin. Draag een officieel goedgekeurd spuitmasker, een katoenen overall, die je na gebruik weg moet gooien en doe dikke plastic handschoenen en laarzen aan. Reinig deze direct na gebruik zeer grondig met veel water en zeep, raak je mond tijdens dit alles niet aan en rook niet. Ga je hierna uitgebreid douchen en trek schone kleding aan.


Houd er rekening mee dat je de kweekruimte en de naaste omgeving hierna minimaal een week niet kunt betreden. Pas na goed luchten en of filteren kan je de kweekruimte weer betreden en nieuw planten neerzetten.

Zoals je nu gelezen hebt merk je wel dat deze middelen zeer toxisch ( giftig ) zijn, en door de natuur moeilijk tot niet afgebroken kunnen worden. Hierdoor blijven er altijd resten bestrijdingmiddel achter in de plant.

Deze giftige plantendelen ( de toppen ), worden door jullie aan de handel aangeboden en zo krijgt de consument deze chemische resten rechtstreeks in zijn of haar longen met alle nare gevolgen van dien. Dan kan ik de groothandels die deze middelen aan jullie verkopen wel boos aankijken, maar helaas ontbreekt het deze mensen ook aan de kennis om jullie goed voor te lichten. De grootste boosdoeners zijn daarom de tuinbouw toeleveringbedrijven en de chemische wereld die deze gevaarlijke middelen bij onkundige personen aanb?eden, en dat vind ik gewoon misdadig.


Maar gelukkig zijn ook nog goede en verstandige kwekers en handelaren onder ons die hun gezond verstand weten te gebruiken om hun product op de enige en echte gezonde manier te kweken en dat is de BIOLOGISCHE.


Back to top