Schimmelziekten:BOTRYTIS MEELDAUW EN ROEST op de planten.

 

TOPROT (Botrytis) kan op 2 manieren ontstaan nl. van binnenuit en van buitenaf.
Binnenuit: Dit is meestal het geval, is een vochtprobleem door een te hoge luchtvochtigheid tijdens de bloei. De plant neemt water en voeding op via het hoofdwortel en haarwortelgestel. Dit wordt door de plant via de stam getransporteerd naar de top. Hiervandaan wordt het vocht verdeeld naar alle andere delen van de plant. Dit gebeurt enkel als er voldoende verdamping in de plant optreedt, bijvoorbeeld bij een lage luchtvochtigheid. Hierdoor krijgen niet alleen de bovenste, maar ook de onderste bloemtoppen hun noodzakelijke voedingsstoffen en worden hierdoor ook oogstbaar.

Is er geen verdamping dan blijft het vocht in de bovenste top zitten. Wordt deze vochtvoorraad in de bovenste top te groot dan springen er plantencellen en komt het vuile water vrij en veroorzaakt zo de schimmel botrythus. Pas na enkele dagen worden de verschijnselen langzaam zichtbaar en verloopt het proces onderhuids steeds verder.

ZORG VOOR EEN ZO LAAG MOGELIJKE LUCHTVOCHTIGHEID. TIJDENS DE BLOEI PERIODE ROND DE 40 TOT 50%


Buitenaf: Als er een spoortje (zaadje) van de schimmel botrythus binnenwaait probeert dit zich op het oude verdorde blad te nestelen. Hieruit groeit dan binnen 6 uur de schimmel.

Door de grote en heftige luchtcirculatie verspreidt deze schimmel zich in no time door de kwekerij. Omdat de schimmel van buitenaf komt is deze wel gemakkelijker te bestrijden.

MEELDAUW EN ROEST

Slaat toe als je bladeren te zacht zijn. Dit komt doordat de plant in verhouding met andere voedingselementen te veel N (stikstof) heeft opgenomen. De eerste verschijnselen komen het eerst tot uiting bij de deur of bij de luchtinlaat. Omdat deze schimmels zich snel uitbreiden over je plant is snel ingrijpen van groot belang temeer omdat deze schimmels je planten proberen te verstikken.


AL DEZE ZIEKTEN ZIJN BIJ VOORTIJDIG EN PREVENTIEF INGRIJPEN VOOR 95% TE VOORKOMEN. EN VOORKOMEN IS ALTIJD NOG BETER DAN GENEZEN.


A.R.T.S. heeft hiervoor het middel Fungus Free ontwikkeld en dit middel zul je dan ook preventief vanaf de start moeten inzetten. Om te beginnen plant je de jonge tere plantjes in vochtige aarde of cocos.


Zodra je planten erin staan, 25 ml. Fungus Free aanmaken en over je planten vernevelen. Dit elke 10 dagen herhalen tot ca. 2 weken voor de oogst.


En OM DE BACTERIEZIEKTE WORTELROT te voorkomen, welke ziekte vooral ontstaat als de planten in de stress geraken, zoals bij de aanplant en het in bloei zetten, moet je de jonge planten voor het planten met de wortels onderdompelen in het aangemaakte middel WORTELROT .

Hierdoor zijn je planten voor de eerste 6 weken beschermd tegen deze bacterie ziekte.


Back to top